Marathi Meaning of 'European'

Meaning of 'European'

  • युरोप खंडाचा किंवा त्या खंडासंबंधीचा
  • युरोपमध्ये जन्मलेला

Related Phrases

  • European economic community (e.e.c.) सर्व वस्तूची सामाईक बाजारपेठ
  • European free trade association ( e.f.t.a.) काँमन मार्केटच्या ऐवजी १९५९ साली युरोपियन फ्रि*टेड असोसिएशनची स्थापना झाली. काँमन मार्केटपेक्षा याचे ध्येय अजून मर्यादित होते


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search