Marathi Meaning of 'bark'

Meaning of 'bark'

  • झाडाची साल
  • वल्कल
  • क्विनाइन
  • कुत्रा किंवा कोल्हा यांचे भुंकणे
  • वसकन अंगावर येणे
  • येणार्‍या जाणार्‍यांकडे मोठ्‍याने ओरडून मालाची जाहिरात करणे

Related Phrases

  • To bark 1. भोकणे    2. भुंकणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search