Marathi Meaning of 'carbon'

Meaning of 'carbon'

  • एक अधातू द्रव्य

Related Phrases

  • Glen carbon ग्लेन कारबॉन
  • Carbon monoxide विषारी रंगहीन वायु
  • Carbon-dioxide हा वायु पाण्यात विरघळल्यावर सौम्य कॅरबॉलिक आम्ल तयार होते
  • Snow carbon dioxide घनीभूत कार्बन डॉयऑक्साइड
  • Carbon paper लेखाच्या प्रती काढण्यासाठी वापरण्यात येणारा कागद
  • Blind carbon copy गुप्त प्रतिलिपी
  • Carbon copy 1. कार्बन पेपरच्या मदतीने काढलेली प्रत    2. एखाद्या व्यक्तीची हुबेहुब दिसणारी दुसरी व्यक्ती
  • Carbon tetrachloride जंतावरचे एक प्रभावी औषध ह हूकवर्म व व्हिपवर्म यांच्याविरूद्ध वारण्यात येते

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search