Marathi Meaning of 'press'

Meaning of 'press'

 • दाबणे
 • वर दाब देणे (लोटणे)
 • इस्त्री करणे
 • दबाव आणणे
 • गळ घालणे
 • अत्यंत महत्वाचा असणे
 • लादणे

Related Phrases

 • Press agent 1. नट    2. गायक    3. रंगमंच
 • Press conference प‍त्रकार परिषद
 • To press 1. चेंचणे    2. दाबणे
 • Press- box 1. वृत्तपत्र प्रतिनिधीसाठी राखीव जागा    2. सैन्यात जबरदस्तीने भरती करणे    3. सार्वजनिक कामासाठी ताब्यात घेणे
 • Press release प्रसिध्दीपत्रक
 • Press information bureau पत्र सूचना कार्यालय
 • To crush and press चेंदणे
 • To press and tease येवंतणे
 • To press to scold 1. चांपणे    2. चापसणे
 • Stop press छापताछापता (छपाई सुरु झाल्यावर येणार्‍या वृत्तपत्रात छापलेल्या बातम्या)

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search