Marathi Meaning of 'production'

Meaning of 'production'

 • उत्पादन काढणे
 • तयार मालाचे उत्पादन

Related Phrases

 • Mass production प्रचंड उत्पादन
 • Means of production उत्पादनाची साधने
 • Requisites of production उत्पादनाच्या आवश्यक बाबी
 • Expenses of production उत्पादनाचा खर्च
 • Factor of production 1. उत्पादनाचे घटक    2. उत्पादनाचे कारक
 • Production control उत्पादन नियंत्रण
 • Production unit उत्पादनाचे घटक एकत्र करून त्यांचे मूल्य वाढविण्याचे कार्य करणारी उद्योग संस्था, व्यक्ती किंवा एजन्सी
 • Production-factors उत्पादनाचे घटक. जमीन, भांडवल, कामगार वर्ग आणि उद्योजक
 • Optimum production इष्टतम उत्पादन
 • Fixed production coefficient नियत उत्पादन गुणांक

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search