Marathi Meaning of 'sport'

Meaning of 'sport'

  • खुल्या मैदानात खेळायचा खेळ
  • शिकार, शर्यत, इ छंद स्वरुपाचे खेळ
  • मौज
  • गंमत
  • खिलाडू वृत्तीचा मनुष्य
  • लक्ष वेधले जाईल अशा रितीने परिधान करणे
  • आनंदाने बागडणे

Related Phrases

  • Olympic sport ऑल्मपिक खेळ
  • To sport 1. क्रीडणे    2. विहरणे    3. रतणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search