Marathi Meaning of 'pin'

Meaning of 'pin'

 • टाचणी
 • लाटणे
 • खुंटी

Related Phrases

 • Pin-hole 1. टाचणीने पाडलेले छिद्र    2. बारीक भोक
 • Rolling pin लाटणे
 • Scarf-pin गळपट्टयावर लावायची नक्षीदार पिन
 • Pin-up टाचणीने भिंतीवर टांगून ठेवलेले सुंदर (तरुणीचे) चित्र
 • Steinmann's pin काही तर्‍हेच्या अस्थीभंगात वारण्यात येणारी धातूची बारीक सळई
 • Drawing pin ड्रॉइंग पिन
 • Safety pin जिचे तीक्ष्ण टोक झाकलेले राहते अशी पिन
 • To join with a pin टांचणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search