Marathi Meaning of 'costume'

Meaning of 'costume'

  • विशिष्ट तर्‍हेचा पेहराव
  • पोशाख
  • स्त्रीचा बाह्यवेश

Related Phrases

  • Costume piece ज्या नाट्यप्रयोगात पात्रे प्राचीन काळचा पोशाख घालन कामे करतात असा नाट्यप्रयोग
  • Costume jewellery कृत्रिम दागिने
  • Swimming costume पोहण्याच्या वेळी घालण्याचा पोषाख

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search