Marathi Meaning of 'corridor'

Meaning of 'corridor'

  • दोन्ही बाजूंना खोल्या व दारे असलेली घरातील अरुंद वाट
  • आगगाडीच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत सर्व डब्यांतून जाणारा जोडमार्ग
  • एका देशाच्या मालकीचा दुसर्‍या देशातून जाणारा मार्ग

Related Phrases

  • Air corridor विमानाचा उड्डाणमार्ग

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search