Marathi Meaning of 'pip'

Meaning of 'pip'

  • संत्रे सफरचंद लिंबु इचे बी इ चे बी
  • (रेडिओ इ वरील)किती वाजले हे सुचवणारा खुणेचा आवाज
  • विरुद्ध मतदान करणे
  • वाळीत टाकणे
  • परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणे
  • पराभुत करणे
  • जखमी करणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search