Marathi Meaning of 'table'

Meaning of 'table'

 • मेज
 • टेबल
 • टेबलापाशी बसलेले सर्व लोक
 • तक्ता
 • कोष्टक
 • अन्न

Related Phrases

 • Data table डेटा सारणी
 • Table talk जेवताना होणारे अनौपचारिक संभाषण
 • Table-licience फक्त जेवणाच्या वेळी मद्य पुरवण्याचा अधिकृत परवाना
 • Table tennis टेबल टेनिसचा खेळ
 • Control table नियमनक्षम
 • Layout table मांडणी सारणी
 • Table dhote ठराविक आकाराला (पैशांना) मिळणारे जेवण (यात पदार्थही मर्यादित असतात)
 • Table of contents सामुग्री सारणी
 • Table-rapping परलोकविद्याप्रयोगात मृतात्म्यांशी संपर्क साधताना होणारा टेबलाचा आवाज
 • External table बाह्य सारणी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search