Marathi Meaning of 'sponsor'

Meaning of 'sponsor'

  • दुसर्‍यांच्या वतीने सर्व जबाबदारी उचलणारा मनुष्य
  • आकाशवाणी
  • दूरचित्रवाणी
  • इवर पैसे देउन कार्यक्रम देणारा (व्यापारी) मनुष्य
  • प्रायोजक
  • जबाबदारी घेणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search