Marathi Meaning of 'Monitor'

Meaning of 'Monitor'

  • वर्गातील खास जबाबदार्‍या असणारा विद्यार्थी
  • परकीय आकाशवाणीचा अहवाल देणे

Related Phrases

  • Color monitor रंगीत मॉनिटर
  • Monitor screen दुरचित्रवाणीवरील प्रक्षेपित कार्यक्रमांची चाचणी व निवड करण्यासाठी वापरण्यात येणारा पडदा

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search