Marathi Meaning of 'rock'

Meaning of 'rock'

 • खडक
 • पृथ्वीचे कठीण कवच
 • एक कडक चिकट गोड पदार्थ
 • हेलकावे खाणे
 • झोके घेणे किंवा देणे
 • मागे-पुढे होईल असा धक्का बसणे किंवा देणे

Related Phrases

 • Castle rock कॅस्‍टले रॉक
 • Rock n roll 1. खूप लोकप्रिय झालेले एक वाद्यसंगीत    2. खूप लोकप्रिय झालेले एक वाद्यसंगीताच्या तालावर नृत्य करणे
 • Rock salt खडे मीठ
 • Rock plant खडकात उगवणारी वनस्पती
 • Little rock लिटल रॉक
 • Rock garden खडक व त्यात उगवणारी रोपटी यांनी शोभायमान केलेले उद्यान
 • Flat rock फ्लॅट रॉक
 • Glen rock ग्लेन रॉक
 • To rock लटपटणे
 • Rock-bottom अगदी खालचा थर

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search