Marathi Meaning of 'tab'

Meaning of 'tab'

  • कपड्यावर शिवलेली खुणेची फीत किंवा कपडा
  • बुटाच्या लेसच्या टोकाचे पत्र्याचे टोपण

Related Phrases

  • T.a.b. टायफाईड, पॅरॉटायाफाईड, ए व ब् यांची लस. या रोगांना कारणीभूत असलेल्या साल्मोनेला जंतूचे जंतुविरहित निलंबन रोगप्रतिकारक म्हणून वापरे जाते. यामुळे कार्यशील प्रतिक्षमता येते
  • Tab control टॅब नियंत्रण
  • Tab character टॅब वर्ण

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search