Marathi Meaning of 'copy'

Meaning of 'copy'

 • नक्कल
 • प्रत
 • छापावयास देण्याची मूळ प्रत, मसूदा
 • पुस्ती
 • कित्ता
 • नक्कल करणे
 • परीक्षेच्या वेळी चोरून नकल करणे

Related Phrases

 • Advertising copy कंपनीने प्रसारित केलेल्या जाहिरातीची प्रत
 • Backup copy बॅकअप प्रत
 • To copy नकलणे
 • Courtesy copy सौजन्य प्रतिलिपी
 • Photo-copy छायाचित्रणाने एखादा लेख, इची घेतलेली नक्कल
 • Show copy सिनेमाचा पहिला खेळ दाखवण्यासाठी तयार केलेली चित्रपटाची प्रत
 • Copy-hold 1. जमिनीचा पट्टा    2. सनद    3. पट्ट्याने घेतलेली
 • Shadow copy छाया प्रतिलिपी
 • Server copy सर्व्हर प्रतिलिपी
 • Copy hold 1. जमिनीचा पट्टा    2. सनद    3. पट्टयाने घेतलेली

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search