Marathi Meaning of 'taboo'

Meaning of 'taboo'

  • मनाई निषेध (काही गोष्ट करायच्या नाहीत
  • काही गोष्टींना स्पर्श करायचा नाही इ. अशी आज्ञा)
  • जे करण्यास मनाई आहे असे
  • (नैतिक तत्वांवर) निषिद्ध ठरवणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search