Marathi Meaning of 'analysis'

Meaning of 'analysis'

 • विश्लेषण
 • मीमींसा
 • छाननी

Related Phrases

 • Ratio analysis हिशोबातील आकडेवारींचे विश्लेषण
 • Marginal analysis सीमान्तिक विश्लेषण
 • Break- even analysis उद्योगास ज्या बिंदूपासून नफा मिळणे सुरू होतो तो बिंदू
 • Systems analysis विश्लेषणाची प्रणाली
 • Job analysis ठराविक काम व त्यासाठी लागणार्‍या गोष्टी हे ठरविण्यासाठी व्यवस्थापन कार्य विश्लेषणाची पध्दत अवलंबिते
 • Period analysis बचत गुंतवणुकीचे कालावधी विश्लेषण
 • Financial statement analysis कंपनीच्या आर्थिक घडामोडींचे सविस्तर विश्लेषण
 • Social cost benefit analysis व्यापारात मिळालेल्या सामाजिक फायद्यांचे मूल्यमापन किंवा विश्लेषण

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search