Marathi Meaning of 'spot'

Meaning of 'spot'

 • डाग
 • ठिपका
 • जागा
 • ठिकाण (पावसाचा) थेंब
 • कलंक
 • डाग पडणे
 • पावसाचे थोडेसे शिंतोडे पडणे

Related Phrases

 • To attack the sensitive spot काळजी घाव घालणे
 • Beauty spot 1. तीट    2. सौंदर्यतिलक    3. सौंदर्यवर्धक तीळ
 • Plaque-spot 1. कातडीवर उमटणारा प्लेगनिर्देशक ठिपका    2. प्लेगच्या प्रादुर्भावाचे ठिकाण    3. अनैतिक गोष्टीचे केंद्र
 • Spot price हजर किंमत
 • Trouble spot जेथे वारंवार अशांतता निर्माण होते (विशेषतः राजकीय कारणांनी) असे ठिकाण
 • Blind spot 1. अंधबिंदू    2. दृष्टिपटलाला दृष्टिज्ञानचेतनी जेथे मिळते तो बिंदू
 • Spot transactions रोखीने केलेले व्यवहार

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search