Marathi Meaning of 'corner'

Meaning of 'corner'

  • कोपरा
  • एकांताची जागा
  • दूरची जागा
  • बाजार ताब्यात आणण्यासाठी केलेली साठेबाजी
  • कोपर्‍यात ढकलणे
  • अडचणीत पकडणे
  • कोंडीत पकडणे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search