Marathi Meaning of 'house'

Meaning of 'house'

 • घर
 • विशिष्ट कामासाठी बांधलेली इमारत
 • थिएटर
 • रंगमंदिर
 • कुंटूब
 • घराणे
 • घर पुरवणे

Related Phrases

 • Leader of the house सभागृहाचा नेता
 • Coach-house गाडी ठेवण्याचा तबेला
 • Club house संघाची बैठकीची वास्तू
 • House agent घरे भाड्याने किंवा विकत मिळवून देणारा दलाल
 • Treasure-house 1. कोषागार    2. खजिना
 • House-proud घर छान राहावे यासाठी कटाक्षाने लक्ष देणारी व्यक्ती
 • Bawdy house वेश्या गृह
 • Export house लोकांचा तयार माल दुसर्‍या देशात विक्री करणारी संघटना
 • Accepting house विपत्र स्वीकारणारी किंवा विपत्राची हमी घेणारी संस्था
 • House arrest शासनाने एखाद्याला घराबाहेर पडण्यास घातलेली बंदी

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search