Marathi Meaning of 'radio'

Meaning of 'radio'

  • बिनतारी संदेशवहन
  • आकाशवाणी
  • रेडिओ (सेट किंवा यंत्र)
  • रेडिओद्वारा संदेश पाठवणे

Related Phrases

  • Radio-location रडार रडार (विमान पाणबुडी इ ची दिशा अंतर वगैरेंची नोंद करणारे यंत्र)
  • Radio sensitive किरणोत्सर्गी चिकित्सेला सहज प्रतिसाद देणार्‍या संरचना
  • Radio-therapist अशा उपचारपद्धतीमधील तज्ञ डॉक्टर
  • Radio-therapy क्ष-किरण किंवा किरणोत्सर्जी पदार्थ यांचा साहाय्याने रोगांवर (विशेषतः कर्करोगावर)
  • All india radio आकाशवाणी
  • Pirate radio station एखाद्याचा कॅापीराइटचा हक्कभंग करून पुस्तक प्रसिद्ध करणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search