Marathi Meaning of 'office'

Meaning of 'office'

 • कार्यालय
 • सरकारी खाते
 • अधिकार
 • कर्तव्य
 • अवथ सहाय्य
 • सेवा

Related Phrases

 • Office premises कार्यालयाचे आवार
 • Head post office 1. मुख्य पोस्ट ऑफीस    2. प्रधान डाकघर
 • Dead letter office 1. बटवडा न झालेली पत्र पाठविणा परत करणे    2. किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्याचे कार्यालय
 • Post office टपालकचेरी
 • Assembly-office विधान कार्यालय
 • Office holder पदाधिकारी
 • Patent office पेटंट कार्यालय
 • Premises of an office कार्यालयाची वास्तू, इमारत किंवा जागा जी शहराच्या मध्यवर्ती असावी
 • Home office देशांतर्गत कार्यालय
 • Registered office नोंदणीकृत भांडवल

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search