Marathi Meaning of ''

No direct Marathi meaning for the English word '' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • determine - ठरवणे,  निश्चित करणे,  आगाऊ ठरवणे,  संपुष्टात आणणे
  • dictionary - शब्दकोश,  कोणत्याही विषयावरील कोश
  • apple - घट्ट गराचे गोलाकार फळ,  सफरचंद
  • mango - आंबा,  आंब्याचे झाड,  मँगो
  • banana - केळे,  सोनकेळे,  केळ‍ीचे झाड
  • mother - आई,  माता,  जननी
  • mural - भिंतीवरील चित्र,  भिंतीचा,  भिंतीवरील
  • lemon - लिंबू,  लिंबाचे झाड,  काही तरी दोष असलेली किंवा निरूपयोगी व्यक्ती किंवा वस्तू
  • viz - म्हणजे
  • about - विषयक,  बाबत,  विषयी,  अंदाजे,  जवळजवळ,  साधारणपणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words