Marathi Meaning of 'Country club hills'

No direct Marathi meaning for the English word 'Country club hills' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Country club hills'
  • Club house संघाची बैठकीची वास्तू
  • Club-hand 1. हाताचे एक व्यंग    2. वाकडा हात
  • Country club hills कंट्री क्लब हिल्‍स
  • Business club 1. समाजसेवा, खेळ, मौजमजा, करमणुकीकरिता स्थापन केलेले मंडळ    2. मंडळाचा उद्देश नफा कमावणे नसतो
  • Rowing-club वल्हयांनी नौका चालवणार्‍यांचे मंडळ (क्लब)
  • Club-foot 1. टॅलिपीज    2. खुरटे पाऊल
  • Club foot जन्मत: अधू असलेला तोकडा पाय
  • Club footed खुरट्या पायांचा
  • Slate-club विशिष्ट उददीष्टांसाठी बचत करण्यासाठी स्थापन केलेले मंडळ
  • Club man संघाचा उत्साही माणूस

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words