Marathi Meaning of 'Table of contents'

No direct Marathi meaning for the English word 'Table of contents' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Table of contents'
  • Data table डेटा सारणी
  • Table talk जेवताना होणारे अनौपचारिक संभाषण
  • Table-licience फक्त जेवणाच्या वेळी मद्य पुरवण्याचा अधिकृत परवाना
  • Table tennis टेबल टेनिसचा खेळ
  • Control table नियमनक्षम
  • Layout table मांडणी सारणी
  • Table dhote ठराविक आकाराला (पैशांना) मिळणारे जेवण (यात पदार्थही मर्यादित असतात)
  • Table of contents सामुग्री सारणी
  • Table-rapping परलोकविद्याप्रयोगात मृतात्म्यांशी संपर्क साधताना होणारा टेबलाचा आवाज
  • External table बाह्य सारणी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words