Marathi Meaning of 'Table tennis'

No direct Marathi meaning for the English word 'Table tennis' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Table tennis'
  • Data table डेटा सारणी
  • Table talk जेवताना होणारे अनौपचारिक संभाषण
  • Table-licience फक्त जेवणाच्या वेळी मद्य पुरवण्याचा अधिकृत परवाना
  • Table tennis टेबल टेनिसचा खेळ
  • Control table नियमनक्षम
  • Layout table मांडणी सारणी
  • Table dhote ठराविक आकाराला (पैशांना) मिळणारे जेवण (यात पदार्थही मर्यादित असतात)
  • Table of contents सामुग्री सारणी
  • Table-rapping परलोकविद्याप्रयोगात मृतात्म्यांशी संपर्क साधताना होणारा टेबलाचा आवाज
  • External table बाह्य सारणी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words