Marathi Meaning of 'heart'

Meaning of 'heart'

 • हृदय
 • भावनांचे अधिष्ठान
 • कशाचाही मध्यभाग
 • हिंमत
 • पत्त्यांतील लाल रंगाचे बदामाच्या आकाराचे चित्र असलेले पान

Related Phrases

 • Heart-felt 1. मनापासूनचा    2. मन:पूर्वक
 • Heart block ह्रूदयविकाराचा एक प्रकार
 • Heart-free कोणावरही प्रेम न करणारा
 • Heart-whole 1. अजून प्रेमपाशात न सापडलेला व सापडलेली    2. प्रामाणिक    3. हार्दिक
 • Red heart लाल ह्रदय
 • Apex, of the heart डाव्या जवनिकेचे टोक
 • Heart-attack मायो कार्डियल इन्फार्कशन
 • Heart failure कॉरोनरी थ्रॉम्बोसिससारखा तीव्र किंवा चिरकालिक असू शकतो
 • To get by heart तोंडपाठ करणे
 • To have palpitation of heart 1. काळीज कापणे    2. काळीज थरारणे

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words