Marathi Meaning of 'link'

Meaning of 'link'

  • साखळीतील दुवा
  • दोन किंवा अधिक व्यक्तीना एकत्र आणणारी व्यक्ती
  • दोन घटनांना सांधणारा दुवा
  • गोल्फ खेळायचे मैदान
  • जोडणे
  • सांधणे
  • एकत्र करणे

Related Phrases

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words