Marathi Meaning of 'nerve'

Meaning of 'nerve'

 • मज्जातंतू
 • पानातील शीर
 • धैर्य
 • उददामपणा
 • मज्जातंतूची स्थिती
 • मनाचा दुबळेपणा (चटकन रागावणे घाबरणे अशी वृत्ती)

Related Phrases

 • Trigeminal nerve कर्परामधील चेताची पाचवी जोडी
 • Optic nerve मेंदूच्या मागील बाजूस असलेले दृष्टिज्ञानाचे केंद्र
 • Nerve fiber चेतापेशीपासून निघालेला संदेश वाहणारा तंतू
 • To strain every nerve दांती बळ धरणे
 • Nerve impulse आवेगचेतनी
 • Motor nerve कार्य करण्यास सुरूवात करण्याकरिता ग्रंथी किंवा स्नायूकडे प्रेरणा वाहून नेणार्‍या मज्जातंतूपैकी एक
 • Nerve gas चेतातंतू व स्नायू यांच्या कार्यात अडथळा आणणारा वायु
 • Abducent nerve मेंदूतून निघून त्या स्नायूकडे जाणारी मस्तिष्क तांत्रिका
 • Nerve block ज्या भागावर शस्त्रक्रिया करावयाची आहे अशा भागातून मज्जाकेंद्राकडे संदेश वाहून नेणार्‍या मज्जातंतूमध्ये
 • Facial nerve मुखीय मज्जातंतू

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words