Marathi Meaning of 'number'

Meaning of 'number'

 • अंक
 • संख्या
 • क्रमांक
 • मासिकाचा अंक
 • (व्याकरण) वचन
 • काव्य कवितेच्या वेळी

Related Phrases

 • Index number सापेक्ष बदल मोजणारा निर्देशांक
 • Ordinal number क्रमवाचक संख्या
 • Compound number दोन अगर अधिक भिन्न पण परस्परांशी संबंधित अशा एककांमध्ये व्यक्त केलेले मोजमाप
 • Number sign संख्यावाचक चिन्ह
 • Code number सांकेतिक संख्या
 • Complex number जटिल संख्या

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words