Marathi Meaning of 'parallel'

Meaning of 'parallel'

  • (रेषा) समांतर
  • अगदी सारखा
  • समांतर रेषांपैकी एक
  • तुलना
  • तुल्य वस्तू किंवा व्यक्ती शी समांतर असणे
  • च्याशी तुल्य असणारी गोष्ट उल्लेखणे
  • दाखवणे किंवा तयार करणे

Related Phrases

  • Parallel import समांतर आयात
  • Parallel rate of exchange अनधिकृत विनिमय दर
  • Parallel pricing सर्व उत्पादकांनी एकाचवेळी त्यांच्या उत्पादनाच्या किमती वाढविणे

Synonyms


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words