Marathi Meaning of 'people'

Meaning of 'people'

  • लोक
  • विशिष्ट ठिकाणचे लोक
  • समाज
  • एका राष्ट्रातील सर्व जनता
  • आपले निकटचे नातेवाईक
  • वंशाचे
  • जमातीचे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search