Marathi Meaning of 'post'

Meaning of 'post'

 • (पलंग, रस्त्यावरील दिवा इ चा) खांब
 • (भित्तीपत्रिका इ सार्वजनिक ठिकाणी खांब इ वर) चिटकवणे
 • कामाचे ठिकाण
 • हुददा
 • नेमणूक
 • सरहददीवरील चौकी
 • (ठाण्यावर सैनिक) नेमणे

Related Phrases

 • Head post office 1. मुख्य पोस्ट ऑफीस    2. प्रधान डाकघर
 • Post entry नंतरची तारीखेत दाखल केलेला
 • Post free 1. ज्याला टपालशुल्क वेगळे द्यावे लागत नाही असा    2. ज्याचे टपालशुल्क पूर्वीच दिले गेले आहे असा
 • Post office टपालकचेरी
 • Custom post सीमा शुल्क चौकी
 • Post box पत्र पेटी
 • Post card पोस्ट कार्ड
 • Post meridien दुपार (दुपारचे बारा वाजल्या) नंतर
 • Post date पुढील तारीख घालणे
 • Post shipment पाठविल्यानंतरचा काळ

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search