Marathi Meaning of 'pole'

Meaning of 'pole'

 • खांब
 • बांबू
 • काठी
 • साडेपाच यार्ड लांबीचे माप
 • उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुव
 • चुबंकाचा ध्रुव
 • बॅटरीचे एक टोक

Related Phrases

 • North-pole उत्तर ध्रुव
 • Pole-star 1. धुव्रतारा    2. मार्गदर्शक तत्व
 • South pole दक्षिण ध्रुव
 • Barge pole पडाव पुढे ढकलण्यासाठी वापरण्यात येणारी जाड काठी
 • Pole-vaulting बांबूच्या साहाय्याने मारायची उडी
 • Pole-vault बांबूच्या साहाय्याने मारायची उडी
 • Ridge-pole आढे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search