Marathi Meaning of 'Sally'

Meaning of 'Sally'

  • वेढल्या गेलेल्या सैनिकांनी वेढा देणार्‍या सैनिकांवर केलेला अचानक हल्ला
  • एखाद्या व्यक्ती किंवा गोष्टीवर केलेला विनोद प्रहार
  • अकस्मात हल्ला करणे
  • छापा घालणे
  • फिरायला किंवा मोहिमेवर निघणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search