Marathi Meaning of 'jet'

Meaning of 'jet'

  • पाणी, वायू इ.चा झोत
  • फवारा
  • झोत सोडण्याची नळी
  • जेट इंजिन असलेले विमान
  • चि‌ळकांड्या
  • झोताने बाहेर पडणे
  • जेट विमानाने प्रवास करणे

Related Phrases

  • Jet set मौजमजेसाठी जेट विमानानी प्रवास करणारा श्रीमंत, चैनी लोंकाचा गट

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search