Marathi Meaning of 'positive'

Meaning of 'positive'

  • असंदिग्ध
  • निश्चित
  • निसंशय
  • खात्रीचा
  • (सूचना इ) विधायक
  • (गणित) शून्यापेक्षा मोठा (धन)
  • (व्याकरण) मूळ स्वरुपाचे (विशेषण)

Related Phrases

  • Positive checks नैसर्गिक संरोध
  • Gram positive ग्रॅम्स सोल्युशन नामक द्रवामध्ये बुडविल्यावर ज्यांचा रंग टिकतो असे बॅक्टेरिया

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search