Marathi Meaning of 'pointer'

Meaning of 'pointer'

  • दर्शक व्यक्ती किंवा वस्तू (विशेषतः काठी)
  • शिकारी कुत्रा
  • मापन करण्याच्या यंत्रावरिल मापदर्शक काटा
  • उपयुक्त अशी माहिती किंवा सल्ला

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search