Marathi Meaning of 'plant'

Meaning of 'plant'

  • वनस्पती
  • रोप
  • रोपटे
  • यंत्रसंच
  • एखाद्याला फसवण्यासाठी रचलेला कट
  • रुजत घालणे
  • रोपांची लागवड करणे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search