Marathi Meaning of 'Portfolio'

Meaning of 'Portfolio'

  • सुटे कागद इठेवण्यासाठी असलेली कातडी बॅग
  • मंत्रीचे खाते व त्याची कर्तव्ये
  • (एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा बॅंकेच्या) मालकीची तारणपत्रे (सिक्युरिटीझ) रोखे इ ची यादी

Related Phrases

  • Portfolio investment आर्थिक कारणांकरिता कंपनीने रोख्यात केलेली गुंतवणूक

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search