Marathi Meaning of 'Plaster of paris'

Meaning of 'Plaster of paris'

  • शरीराच्या एखाद्या अवयवास आधार देऊन तो विशिष्ट स्थितीमध्ये अविचल राहण्यासाठी लिपण्याचा पेशीजाल बनवणारा

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search