Marathi Meaning of 'acquaint'

Meaning of 'acquaint'

  • एखाद्या गोष्टीची स्वत:ला किंवा दुसर्‍याला माहिती करुन देणे किंवा तिचा परीचय करुन देणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search