Marathi Meaning of 'pound'

Meaning of 'pound'

  • वजनाचे एक माप (१६ औस किंवा ०४५३६ किग्रॅ)
  • इग्रंजी पौंडाचे नाणे (१०० पेनी)
  • कुटणे
  • चुर्ण करणे
  • भडिमार करणे (च्यावर ठोसे देणे)
  • दाणादाण करत चालणे
  • (हृदय)धडध्‌डणे

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Marathi Words

English - Marathi Dictionary Search