Marathi Meaning of 'Portal system'

Meaning of 'Portal system'

  • प्लीहेकडे जाणारी एक, जठराकडे जाणारी एक, आणि आतड्यांकडे जाणार्‍या दोन अशा एकंदर चार नीलरक्तवाहिन्यांचा समूह


English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words